භාරයන්

භාරයක් ඇති කරන්නේ මන්ද?

අන්තිම කැමැත්තකින් දේපොළ උරුම වන පුද්ගලයාට / පුද්ගලයින්ට එකී දේපොළ පාලනය කරමින් ඉන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නොමැති සේ සැලකිය හැකි අවස්තාවලදී, වත්කම් උරුමකොට පවරනවා වෙනුවට , භාරයක් ඇති කරනු ලබන භාරයක් ඇති කිරීම නුවණට හුරුය. එසේ ඇති කරනු ලබන භාරයක් නිසා, අර්ථලාභීයාට / අර්ථලාභීන්ට තමන්ගේ දේපොළ සිත් ගන්නා පරිදි නිසියාකාරව පාලනය කර ගැනීමට හැකි වනු පිණිස , සියුම් ව්‍යාපාරික බුද්ධියක් ඇති භාරකරුවෙකු ද පත් කිරීමේ අවස්ථාව සැලසෙනු ඇත. තවද , භාරයේ සදහන් වන පරිදි ඔබගේ මරණින් පසුව ද එය එලෙසම නොකඩවා පාලනය වන බවට ඒත්තු ගත හැකිය. අවසාන කැමැත්තේ ප්‍රකාරව මේවා සිදුවන්නේ තමා මිය ගිය පසුවය.

භාරයක් ඇති කළ හැක්කේ කෙසේද…? එහි පරමාර්ත මොනවාද?

පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් හෝ පුණ්‍ය කටයුත්තක් වෙනුවෙන් හෝ රු. 25,000/- ක මුදලකින් භාරයක් ඇති කළ හැක. මුල් මුදල තැන්පත් කොට ඉන් ඉපැයෙන සාමාන්‍ය පොළිය භාරයේ සදහන් වන අදහස් ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා යොදාගත හැකි අතර, එමගින් භාරය ඇති කළ පුද්ගලයාගේ නාමය සදාකල්හී අනුස්මරණය කළ හැකි වනු ඇත. ඇති කල භාර වර්ග 2 කී. එනම්,

භාරයක් ඇති කිරීමේදී මහා භාරකරු ආරක්ෂක භාරකරු වශයෙන් පත් කළහොත්, භාරයයී සඳහන් වන දේපොළ සියල්ලක්ම මහා භාරකරු වෙත පැවරෙන අතර , එතැන් පටන් භාර දේපොළ පිලිබඳ සියළුම ලියකියවිලි මහා භාරකරුගේ ආරක්ෂාව යටතේ පවතිනු ඈත. එතෙකුදු වුවත්, භාර දේපොළ පාලනය කෙරෙහි විමසිලිමත් වීම මිස, ඒවායේ පාලනය කෙරෙහි විමසිලිමත් වීම මිස, ඒවායේ පාලන කටයුතුවලට කෙලින්ම සහභාගී වීම, වචනාර්තයෙන් පැහැදිලි වන පරිදි , ආරක්ෂක භාරකරුට අයිති කාර්යයක් නොවේ. භාරයේ පාලනය නියත වශයෙන්ම කරනු ලබන්නේ පාලක භාරකරුවන්ගේ බලතල හා වගකීම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආරක්ෂක භාරකරුවන්ගේ එකඟත්වය ලබාගත හැක .කෙසේ වුවද එසේ එකඟත්වය ප්‍රකාශ කිරීමට ඉල්ලා සිටින කැරුණු විශ්වාසය කඩ කිරීමට තුඩු දෙන කරුණක් සදහා නම් හෝ, එසේ එකඟත්වය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් ආරක්ෂක භාරකරුට පුද්ගලිකව වගකීමක් පැවරේ නම් හෝ එම එකඟත්වය ප්‍රකාශ කිරීමට ආරක්ෂක භාරකරු බැදී නැත.